Kuluttajat tarvitsevat apua sähkömarkkinoiden myllerryksessä

Kuluttajat tarvitsevat apua sähkömarkkinoiden myllerryksessä

Sähkönhintojen kovan nousun vuoksi moni kuluttaja on joutunut tukalaan ja tavallista suojattomampaan tilanteeseen. Tiedontarve on suuri ja KKV pyrkii vastaamaan siihen muun muassa juuri julkaistun kysymyskoosteen avulla. Koosteeseen on poimittu etenkin KKV:n kuluttajaneuvontaan tulleita sekä median esittämiä kysymyksiä ja listaa päivitetään tarpeen mukaan. Vastaukset selkeyttävät myös viranomaisten rooleja erilaisissa kysymyksissä ja ohjaavat oikeissa kohdissa esimerkiksi Energiaviraston tarjoaman tiedon pariin.

KKV ja kuluttaja-asiamies pyrkivät edistämään kuluttajan asemaa myös valvonnan ja selvitysten avulla. Sähkö on välttämättömyyshyödyke, jota tulisi saada kohtuullisin ehdoin. Tällä hetkellä tilanne ei ole kaikkien kuluttajien kannalta kohtuullinen, mutta monet ongelmat ovat sellaisia, ettei niihin löydy kaikkia kuluttajia palvelevia ratkaisuja perinteisin kuluttajansuojan keinoin. Tässä tilanteessa tarvitaankin myös yhteiskunnan ja yritysten toimia ja tukea. Valtioneuvosto on päättänyt joistakin tukitoimista ja suositellut muun muassa että energiayhtiöt myöntävät poikkeuksellisissa oloissa tavanomaista pidempiä maksuaikoja suuria laskuja saaneille kuluttaja-asiakkailleen.

Uusia palveluita yrityksille ja yksityisille

Samalla kun markkinat kokevat kovia, nousee myös saataville uusia entistä nopeampi palveluita, esimerkiksi nopeat ja edulliset nettilainat ja lainojen vertailu käyvät kädenkäänteessä yhdeltä sivustolta, ja mikäli tarvitaan vertailla kännykkä- ja nettiliittymiä niin edulliset liittymät ovat vertailussa nekin. Tässä tilanteessa myös kaikenlainen kierrättäminen, kiertotalous ja vihreän tulevaisuuden suunnat ja mahdollisuudet kiinnostavat yrityksiä, joilla saattaa olla nopeallakin aikataululla nyt edessä omat energiaremontti projektinsa. Yleensäkin kaikenlainen digitaalisuus ja mobiisovellukset ottavat entistä suurempaa osuutta niin perheiden kuin yritysten arjen tehtävien hallinnasta ja seurannasta.

Lumo Ener­gia lo­pet­ti kor­vaus­neu­vot­te­lut ku­lut­ta­ja-asia­mie­hen pyy­det­tyä olen­nai­sia tie­to­ja yh­tiön ta­lous­ti­lan­tees­ta

Kuluttaja-asiamies ja Lumo Energia ovat neuvotelleet siitä, miten yhtiö korvaa 8 000 asiakkaalle heidän määräaikaisen sähkösopimuksensa ennenaikaisen päättymisen ja siitä aiheutuvat ylimääräiset menetykset.

Säh­köyh­tiö Väre ei luo­pu­nut da­ta­hub-mak­suis­ta – ku­lut­ta­ja-asia­mies jät­ti ryh­mä­va­li­tuk­sen

Kuluttaja-asiamies on jättänyt kuluttajariitalautakunnalle ryhmävalituksen sähköyhtiö Väre Oy:n datahub-maksuista. Väre ryhtyi perimään erillisiä datahub-maksuja asiakkailtaan kesäkuussa 2022, vaikka kuluttaja-asiamies oli vaatinut yhtiötä luopumaan maksuista

Pik­kuprint­tiä ja ko­kei­lu­jak­sol­la ko­sis­ke­lua – ku­lut­ta­ja-asia­mies vaa­ti kor­jauk­sia Vi­tae­Pro:n mark­ki­noin­tiin

VitaePro-lisäravinteen markkinoinnissa on esiintynyt monia puutteita ja esimerkiksi tilauksen ehdot ovat jääneet epäselviksi. VitaePro-tuotteita markkinoiva NutraQ on kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta sitoutunut korjaamaan markkinointiaan.


Löydä edullinen laina lainaaverkossa.fi ja Axolainan avulla

Axolaina vertaa puolestasi 2000 € – 60 000 € lainat

  • Et sitoudu mihinkään
  • Se ei maksa sinulle mitään
  • Saat parhaan tarjouksen
Klikkaa tästä ja pääset suoraan Axolainan lainatarjous-lomakkeeseen

Vastaa